Nieuwsbrief 2001 nr. 3/ September  (deel 1)

Redactioneel Evaluatie voorjaarsladder Districtskampioenschap 2001 double digit toernooi deel 2


 

Redactioneel

door Teun van Heesch

Nummer drie van de Nieuwsbrief ligt voor je en dit is nu de tweede die ik, als eindredacteur, mag samenstellen. En geloof me als er zoveel copy ligt als nu is dat nog een leuk karwei ook! Dus blijf ze sturen die verhalen over al jullie go-activiteiten. Ook dan halen we bij het volgende nummer weer een dertigtal bladzijden net als nu.

Dit keer geeft dit "boekwerkje" verslag van ruwweg het middelste gedeelte van dit jaar: de voorjaarsladder, het districtstoernooi, double digit toernooi, go in de zomervakantie en het 25e Eindhovens toernooi komen uitgebreid aan de orde. Samen met lange of korte partijbesprekingen. Wat mij als samensteller hierbij opvalt is de kwaliteit van de diagrammen, niks knippen of plakken! Via e-mail krijg je ze tegenwoordig gewoon binnen en het meest verbazingwekkende is dan dat Word dat meteen snapt.

Rest mij jullie aan te zetten tot nog meer schrijfwerk, partijen, artikelen en toernooiverslagen; alles is welkom. De deadline voor het volgende nummer is maandag 7 januari 2002.

 

Evaluatie voorjaarsladder 2001

door Fons Bink

Evaluatie van de voorjaarsladder van de Eindhovense Go Club ; de stand op 26.07.01

rank   id name        class   pnts  games  %

 0( +0): 1.André Engels    14.7( -0.4) 12 from 25 48
 1( +0): 2.John Schouten    16.5( -0.5) 8½ from 14 61
 2( +0): 3.Cheng Zhuo     17.3( +0.0) 0 from 0  -
 3( +0): 4.Frank van Will   19.0( +0.0) 0 from 0  -
 4( +0): 5.David Liu      20.3( -0.3) 10 from 21 48
 5( +0): 6.Pieter Cuijpers   21.2( -0.2) 9½ from 21 45
 6( +0): 7.Jan Meijer     21.4( -0.1) 6 from 13 46
 7( +0): 8.Teun van Heesch   23.0( +0.3) 6 from 18 33
 8( -4): 12.Martien Beijk    23.2( -2.9) 14 from 17 82
 9( +0): 10.Fons Bink      23.8( -0.5) 6 from 11 55
10( -1): 32.Jan Bernards    24.2( -0.8) 4 from 4 100
11( +1): 11.Wout Moolenaar   24.5( -0.3) 5½ from 12 46
12( +4): 9.Ties te Velde    24.7( +1.0) 6 from 21 29
13( -7): 31.gastspeler     25.1( -4.9) 2 from 5 40
14( +1): 13.Maurice Maes    26.4( -0.2) 1 from 1 100
15( -1): 16.René van Breugel  26.6( -1.2) 5 from 6 83
16( -2): 18.Hugo Klerks     26.7( -1.6) 11 from 18 61
17( +3): 14.Theo Beelen     27.3( +0.3) 1 from 4 25
18( +3): 15.Wing Jim Yick    27.4( -0.2) 2 from 5 40
19( +0): 19.Annemarie de Putter 27.5( -2.0) 11 from 18 61
20( +3): 17.Jos Tijbosch    27.8( -0.4) 3 from 6 50
21( +0): 20.Edwie Christiaens  31.1( -0.6) 2½ from 4 63
22( +0): 21.Peter Lambooij   31.8( -0.9) 3 from 5 60
23( +0): 22.Ben vd Moosdijk   32.1( -0.7) 7½ from 16 47
24( +0): 23.Albert Wernsen   32.7( -0.3) 4 from 8 50
25( +0): 41.Rianne Maes     35.0( -1.0) 2 from 2 100
26( +0): 33.Albert Brouwer   36.1( -1.9) 3 from 4 75
27( +0): 24.Ruud Slomp     36.5( -3.8) 7 from 12 58
28( +0): 25.Jin Min Hu     38.9( -1.7) 6 from 12 50
29( -2): 34.Frank Wuts     40.6(-12.4) 7 from 10 70
30( +0): 27.Ben van 't Land   40.8( -4.7) 9 from 20 45
31( +2): 26.Ed vdr Ouderaa   45.7( +0.7) 4 from 11 36
32( +0): 39.Victor Bos     50.7( -3.3) 3 from 7 43
33( -2): 29.Paul Robben     52.8( -8.6) 6½ from 13 50
34( -2): 30.Arjan Wolfert    56.2( -7.8) 6 from 12 50
35( +2): 40.Albert Hofkamp   60.3( +6.3) 2 from 8 25
36( -2): 38.Raymond Smit    61.7( -8.3) 3 from 3 100
37( +3): 28.Ed Gevers      64.2( +3.0) 3 from 10 30
38( -1): 36.Gert Jan v Ratingen 70.3( -0.7) 3 from 7 43
39( +2): 37.Hanneke Ouwerkerk  75.2( +5.2)  ½ from 4 13
40( +0): 35.Aschwin Zax     78.2( +2.2) 1½ from 6 25

Er werden in het voorjaar van 2001 totaal 207 partijen voor de ladder gespeeld. Hiervan werden er 111 door wit gewonnen, 91 door zwart en er waren maar liefst 5 jigo's. Het is jammer dat Cheng Zhuo en Frank van Will geen enkele partij hebben gespeeld. Omdat Pieter inmiddels officieel eerste dan is, is er geen inflatiecorrectie. Om voor een prijs in de ladder in aanmerking te komen moet je tenminste tien partijen gespeeld hebben.


stijgings top-tien (in klassen) percentage top-tien (percentage)
Frank Wuts 12,4 Martien Beijk  82%
Paul Robben  8,6 Frank Wuts  70%
Raymond Smit  8,3 *) Hugo Klerks  61,1%
Arjan Wolfert  7,8 Annemarie de Putter  61,1%
Ben van 't Land  4,7 John Schouten  60,7%
Ruud Slomp  3,8 Ruud Slomp  58%
Victor Bos  3,3 *) Fons Bink  55%
Martien Beijk  2,9 Jin Min Hu  50%
Annemarie de Putter  2,0 Paul Robben  50%
Albert Brouwer  1,9 *) Arjan Wolfert  50%

*) Dit resultaat haalden ze door minder dan 10 partijen in deze ladder te spelen.

Het resultaat van Martien Beijk met een score van maar liefst 82% mag er wezen. Daarom heeft hij prijs. Proficiat! Bij de top tien stijgers zien we vooral namen van nieuwe deelnemers. Daar is Frank Wuts wel het echte talent. 12,4 klassen omhoog! Ook voor hem is er een prijs. Proficiat!

Kom ook eens op de donderdagavond. Aanmelden kan tot 18.00 uur. Maar bent U iets later, probeer me dan toch te bereiken. Ik merk dat ik veel strenger moet zijn. Als U zich niet afmeldt en Uw tegenstander wacht langer dan een half uur tevergeefs, dan verliest U Uw partij. De partijen moeten om 20.30 uur gestart zijn! Veel succes in de nieuwe ladder!

 

Districtskampioenschap 2001

door Jan Meijer

Toernooiverloop

In de maanden mei en juni is weer het districtskampioenschap gerspeeld. Deelnemers en resultaten in onderstaande tabel.

Districts 2001
Pieter Teun Henk Jan totaal
Pieter Cuijpers 1D
 1 1  
 0 -  
 0 1 1*
 3+1  
Teun van Heesch 1k
 0 0  
 0 0  
 0 0  
 0 -  
Henk Hollman 3D
 1 -  
 1 1  
 1 -  
 4   
Jan Meijer 1k
 1 0 0*
 1 1  
 0 -  
 3+0  

Henk kon helaas onvoldoende tijd vrijmaken om het volledige dubbelrondige speelschema uit te voeren. Hij moest in die tijd veel op reis voor de baas. John zag zich als wedstrijdleider voor de vervelende taak gesteld om op grond van een onvolledige scoretabel een winnaar aan te wijzen. Hij besloot de ontbrekende partijen als door Henk verloren te beschouwen. Na een beslissingspartij met ondergetekende werd daarmee Pieter winnaar! (red; Pieter won daarmee de toegang tot het INDIS, een nieuwe voorronde voor het nederlands GO-kampioenschap in 2002!)

Ik kan mij niet voorstellen dat iemand gelukkig is met deze gang van zaken. Verbeteringsvoorstellen voor volgend jaar:
1. Maak een reglement dat de toernooivorm beschrijft. Bijvoorbeeld: volledige competitie (2 partijen!) tot 4 deelnemers, halve (enkelvoudige) competitie bij meer aanmeldingen. (red; Dat kun je niet doen, daarvoor zijn een aantal bondsregels opgesteld.)
2. Maak een speelschema, waarvan deelnemers in onderling overleg mogen afwijken, maar alleen door hun partij eerder te spelen.


Fragmenten uit een paar partijen

Eén foutje doet goede voorbereiding teniet

diagram 1 Na de partij met mij was Teun (Zwart) een beetje beteuterd. Hij had voor zijn gevoel heel goed gestaan, maar plotseling was de klad erin gekomen. Ik kon hem toen ook niet uitleggen wat er precies gebeurd was; eigenlijk deelde ik zijn verwondering. Intussen heb ik uitgezocht waar het mis ging. Als bescheiden service aan iedereen die dit gevoel uit eigen ervaring kent, wil ik het hier laten zien. In het diagram hiernaast is de hoek linksonder ko. Bij wijze van ko-dreiging heeft Wit zojuist op 2 verbonden. Wat doet u? Beantwoordt u Wit 2 of beëindigt u het ko?

In de partij koos Teun verkeerd. Weliswaar is de hoek linksonder nu echt van Zwart; de witte steentjes bij 2 en 4 zijn echter plotseling loeisterk geworden en werken prima samen met de hele witte rechterkant. Zelfs Zwart 1 is al dubieus, denk ik. Als Zwart in plaats daarvan op 2 had geslagen, had ik een zware pijp moeten roken...

 

Het kenmerk van intelligentie

Een kenmerk van intelligentie is dat je leert van je fouten. Daarom, als eerbetoon aan de winnaar, onderstaande diagrammen.

diagram 2 diagram 3

Bovenstaande diagrammen komen uit de eerste partij tussen Pieter en mij. Links heeft Wit (Jan) zojuist op 1 gespeeld. Hij is te trots om te verbinden (op a). Meer ter zake, als Wit er niet in slaagt de zwarte centrumsteentjes aan te vallen, dan komt er van zijn centrum moyo niet veel terecht! Hoe het verder ging toont het rechter diagram. Als we die zettenreeks analyseren zien we dat Zwart er erg veel verdriet van heeft dat hij op 8 moet verdedigen. Laat hij dat na, dan kost een witte zet op b een boel steentjes. Maar daardoor krijgt Wit de tijd om op 9 te knippen, en uiteindelijk vindt Wit 1 zijn rechtvaardiging. Kijken we dieper, dan blijkt dat Zwart zichzelf de das heeft omgedaan met de ondoordachte atari op 4. Zwart raakt een vrijheid kwijt en daardoor wordt b een dreiging. De les is natuurlijk, dat je geen nutteloze dwangzetten moet spelen.

diagram 4 Laten we kijken hoe goed Pieter deze les geleerd had voor onze tweede partij! De witte groep links(van Pieter) leeft maar ternauwernood na de getoonde zettenreeks. Als Wit zo onvoorzichtig zou zijn geweest om ergens op a atari te geven -dat lijkt immers een prima zet om het oog te completeren- dan zou hij nu dood zijn na Zwart b. Pieter vermijdt knap deze valstrik en weet de partij nog te winnen.

 

double digit toernooi

door Ashwin Zax

Het is maandagavond acht uur, het is nog licht buiten en de temperatuur doet je bijna denken dat je al op een zonnig terrasje ergens in Zuid-Frankrijk zit. Ja ja, het is alweer vakantietijd. Gelukkig hebben we het genoegen om nog een keer te go-en voordat we dan werkelijk ons lichaam vakantie gaan gunnen.

Maar... voordat het zover is gaan we er nog een keer flink tegenaan. Om de mindere goden onder de go-spelers met goede moed de vakantie in te laten gaan had Pieter op de valreep nog even een double digit toernooi georganiseerd. Dat geld dus ook voor mij. Ook mijn positie op de ladder is dusdanig dat ik de grond nog goed in zicht heb. Dit is trouwens een erg prettige positie omdat je moeilijk verder kunt dalen en bovendien krijg je altijd voldoende stenen voorsprong bij zo'n toernooi.

Het toernooi(tje) ging voorspoedig, eerste partij gewonnen, tweede partij gewonnen. Helaas bleef dit niet doorgaan, bij de derde partij was de tegenstander te sterk en moest ik eraan geloven. Toch was er iemand die na de eerste twee partijen gewonnen te hebben ook nog de derde partij wist te winnen. Dit was Victor. Uiteraard de terechte winnaar met zo'n prestatie.

Uiteraard kon de eeuwige roem maar naar een persoon gaan. Verder een Mars voor alle deelnemers. Erg leuk om zo de vakantie in te gaan. Nu genieten van mijn welverdiende rust zodat we na de vakantie weer met vol enthousiasme de go-stenen op het bord kunnen leggen.

(red; De finale partij tussen Victor en Yin Min is door Pieter genoteerd en tijdens zijn tweewekelijkse lesjes voor double digit kyu's van commentaar voorzien. Daarover meer elders in dit blad.)

 

Deel 2