Nieuwsbrief 2002 nr. 1/ Februari  (deel 2)

deel 1 Jaarverslag 2001 Evaluatie najaarsladder ALV


 

 

Jaarverslag 2001

door John Schouten

Jaarverslag 2001 (32-ste jaar; opgericht 1970).

2001 is een druk jaar geweest met een record aantal ALV's n.l. 3! Positief is dat, voor het eerst in jaren, het ledental is gestegen n.l. naar 45. Ook zien we weer enkele bekende gezichten terug zoals Frank van Will en Armin Boonstra. Ook zijn we bijzonder blij Jos Tijbosch wederom te begroeten na zijn ziekte begin van het jaar. André Engels is in 2001 dubbel gepromoveerd n.l. tot doctor en tot 3e dan. Helaas is hij nu teruggekeerd naar zijn oude vereniging in Groningen. De jarenlange strijd tussen Jan en Pieter, wie als eerste tot 1e dan zou promoveren, is gewonnen door Pieter, hoewel het voor Jan niet echt lang meer kan duren. Voor het Brabants Go Toernooi was het dit jaar feest. Voor de 25-ste keer werd het toernooi georganiseerd door Fons Bink hetgeen een applaus verdient. Met 56 deelnemers was het ook een interessant en sportief evenement met mooie prijzen, dit mede dankzij onze sponsor Edwie Christiaens van Borstel Fabriek Holland uit Weert.


Commissies:

Wedstrijdcommissie: (o.a. interne competitie en interne toernooien); (Fons, Wout, Teun).
Deze commissie liep ook dit jaar weer als een trein.
Toernooicommissie: (Fons, André; John: districtstoernooi)
Alle toernooien met daaronder ook het Brabants Go Toernooi zijn prima verlopen. Het districtstoernooi liep moeizaam omdat een aantal partijen niet werden gespeeld. Later hierover meer.
PR-commissie: (o.a. communicatie derden, PR-materiaal, website, informatie materiaal); (Pieter, Ingrid, Fons, Ruud en André -oproep-; John ondersteunend).
Loopt helaas nog steeds erg stroef. Inmiddels is René toegetreden om meer vaart te maken met onze website.
Communicatiecommissie: (o.a. Nieuwsbrief, bieb); (Teun, André, Jan, Pieter, John, Fons);
Loopt vrij goed: afgelopen jaar regelmatig een nieuwsbrief ontvangen. Van de bieb wordt momenteel vrij weinig gebruik gemaakt.
Kascommissie: (dit jaar Teun en Ben)
Horen we straks, hopelijk goed


Toernooibezoek (meest markante momenten in chronologische volgorde)

Het NKC was qua deelname vanuit Eindhoven een dieptepunt, n.l. 3 personen t.w. André, Teun en René. Dit team wist wel uitstekend te presteren. Komend jaar moet het aantal teams zondermeer omhoog, enkele jaren geleden gingen wij nog met 4 teams !

Het districtstoernooi kende 4 deelnemers Teun, Henk, Jan en Pieter. Henk Hollmann leek regelrecht af te stevenen naar de overwinning. Helaas kon hij 3 partijen niet spelen door persoonlijke omstandigheden. De wedstrijdleiding zag zich daardoor genoodzaakt een barragepartij te laten spelden tussen Pieter en Jan, die eerst genoemde won. Daarmee werd Pieter districtskampioen en mocht naar het InDis.

Het vluggertjestoernooi is gewonnen door Pieter Cuijpers.

Bij de voorjaarscompetitie is Frank Wutz maar liefst een dikke 12 klassen gestegen en Martien Beijk behaalde een uitzonderlijk hoge winstpercentage van 82%. Het verslag van de najaarscompetitie en de alle prijsuitreikingen zullen straks door de wedstrijdleider worden gedaan.

Het Openluchttoernooi is al jaren een leuk en klein toernooi in de binnenstad om wat meer bekendheid te geven ons edele go-spel. Andre begon voortvarend en leek recht op de overwinning af te stevenen. Helaas liet hij in de laatste ronden wat steekjes vallen en greep John zijn zoveelste overwinning. André werd tweede en Wout derde. Evenals vorige jaar waren er helaas slechts 9 deelnemers.

Het 25-ste Brabants Go toernooi kreeg een ex-Eindhovenaar Geert Groenen (6D) als winnaar, hoewel hij in de laatste ronde nog verloor van Dave de Vos. Tweede werd (ook al ex-Eindhoven) Rudi Verhagen. Onze spelers konden niet echt potten breken, m.u.v. Wout met 4 uit 5, maar de heerlijke Chinese maaltijd maakte veel goed.

Pieter heeft ons vertegenwoordigd op het InDis. Pieter deed het voor de eerste keer zeker niet onverdienstelijk maar kon zich net niet handhaven daarvoor was zijn 3 uit 8 slechts een puntje te weinig.

Het go-gong toernooi is wederom gewonnen door John. In de tweede groep werd Ashwin 1e. Er waren zoveel prijzen dat iedereen zijn buik vol kon eten.

Graag wil ik alle winnaars graag nogmaals feliciteren en sterkte wensen bij het verdedigen van hun titel dit jaar!


Nieuwsbrief

Dit jaar is de nieuwsbrief drie maal verschenen. Ik wil de hoofdredacteur Teun van Heesch en de overige medewerkers hartelijk danken voor hun inspanning. Onder de bezielende leiding van Teun is onze nieuwsbrief zowel in omvang als kwaliteit gestegen. Ga zo door ! Zoals gebruikelijk zijn leuke verhalen en verslagen altijd welkom bij de redactie!


Open avonden en cursus

In het voorjaar is een succesvolle beginnerscursus geweest met 10 cursisten. Een aantal cursisten zijn inmiddels lid geworden. Ook is er een jeugdcursus geweest met tien kinderen, die er op de donderdagavond een flinke spektakel van maakten. Helaas was er onvoldoende animo voor een jeugdclub te starten.


Kascommissie

Tegen het einde van het jaar moeten alle financiële cijfertjes en depotvoorraden weer kloppen. Zowel voor de penningmeester als voor de kascommissie is dit een hoop werk. Vooruitlopend op hun bevindingen (hun verslag komt pas in het volgende agendapunt) wil ik hen alvast hartelijk bedanken.


Overige Activiteiten

Verschillende leden maken zich, sommige al vele vele jaren, verdienstelijk om het go-spel te promoten. Hierbij denk ik o.a. aan Albert, Fons, Pieter en René. Allen hartelijk dank voor deze positieve initiatieven!


Afsluitend

Ik wil graag iedereen die de club op de een of andere manier heeft geholpen hartelijk bedanken. Ook de mensen die ik wellicht vergeten ben te noemen. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn mede bestuursleden hartelijk danken voor hun enorme inzet en prettige samenwerking.


Plannen 2002

Verdere invullen van het beleidsplan: die website moet nu maar eens up-to-date zijn!
Club uitwisseling (in 1999/2000/2001 erg weinig belangstelling!)
Vaste onderdelen zoals: vluggertjes toernooi, go-gong, gekkengo, open avonden en cursussen (eerste open avond is op (??) februari; cursus week later)
Familie-go: datum bepalen!
gesubsidieerde NK-club in Enschede (16/17 februari)
Praatjes ? nu vaak veel te weinig belangstelling
Barbecue : willen we dit jaar organiseren. Hopelijk is er voldoende belangstelling!
Simultaan op (??) april 2002.

Voor alle activiteiten geldt dat leden (indien gewenst) 'gewoon' een competitiepartij kunnen spelen.

 

Evaluatie najaarsladder 2001

door Fons Bink

Evaluatie van de najaarsladder 2001 van de Eindhovense Go Club ; de stand op 31.12.01

rank   id name        class   pnts  games perc

 0( +0): 1.André Engels    15.0( +0.3) 5  from 16 31%
 1( +0): 2.John Schouten    16.4( -0.1) 7  from 16 44%
 2( +0): 3.Frank van Will   18.5( -0.5) 5  from 5 100%
 3( +0): 44.Armin Boonstra   19.7( -0.3) 6  from 11 55%
 4( -1): 4.Pieter Cuijpers   20.0( -1.2) 12  from 17 71%
 5( +1): 3.David Liu      20.0( -0.3) 9  from 19 47%
 6( +0): 5.Jan Meijer     20.1( -1.3) 13  from 19 68%
 7( +0): 6.Teun van Heesch   22.2( -0.8) 10  from 16 63%
 8( +0): 7.Martien Beijk    23.6( +0.4) 5  from 15 33%
 9( -1): 9.Jan Bernards    24.0( -0.2) 1  from 1 100%
10( +1): 8.Fons Bink      24.2( +0.4) 1  from 6 17%
11( -1): 11.Ties te Velde    24.5( -0.2) 9  from 19 47%
12( +1): 10.Wout Moolenaar   24.7( +0.2) 3  from 9 33%
13( -2): 14.Hugo Klerks     25.5( -1.2) 10.5 from 20 53%
14( +0): 13.René van Breugel  26.0( -0.6) 5.5 from 10 55%
15( +2): 12.Maurice Maes    26.4( +0.0) 0  from 0  - 
16( +0): 15.Theo Beelen     26.8( -0.5) 4  from 7 57%
17( -1): 17.Annemarie de Putter 27.0( -0.5) 8  from 16 50%
18( +1): 16.Wing Jim Yick    27.0( -0.4) 2  from 3 67%
19( +0): 18.Jos Tijbosch    27.4( -0.4) 2  from 3 67%
20( +0): 19.Edwie Christiaens  31.0( -0.1) 3  from 7 43%
21( -3): 41.Eric Bosch     31.5( -1.5) 5  from 6 83%
22( +0): 21.Ben vd Moosdijk   31.7( -0.4) 4  from 9 44%
23( +2): 20.Peter Lambooij   31.8( +0.0) 0  from 0  - 
24( +1): 22.Albert Wernsen   31.9( -0.8) 6  from 12 50%
25( +0): 23.Rianne Maes     35.0( +0.0) 0  from 0  - 
26( -4): 27.Frank Wuts     35.2( -5.4) 11  from 19 58%
27( +0): 25.Ruud Slomp     35.7( -0.8) 5.5 from 11 50%
28( +2): 24.Albert Brouwer   36.1( +0.0) 0  from 0  -
29( -3): 30.Gastspeler     36.3( -9.7) 1  from 3 33%
30( +1): 26.Jin Min Hu     37.1( -1.8) 6  from 11 55%
31( +2): 45.Bram Koster     38.5( +1.5) 1.5 from 7 21%
32( +1): 28.Ben van 't Land   41.4( +0.6) 5  from 13 38%
33( -1): 31.Victor Bos     46.5( -4.2) 5  from 11 45%
34( -1): 32.Paul Robben     52.8( +0.0) 0  from 0  -
35( +3): 29.Ed vdr Ouderaa   54.1( +8.4) 1  from 6 17%
36( +0): 33.Arjan Wolfert    55.4( -0.8) 6  from 14 43%
37( -1): 34.Albert Hofkamp   55.4( -4.9) 7  from 16 44%
38( +1): 42.Pierre Cuypers   58.0( +0.0) 0  from 0  - 
39( +0): 40.Ingrid Groenenberg 60.0( -1.0) 1  from 2 50%
40( -2): 37.Gert Jan v Ratingen 61.4( -8.9) 5  from 10 50%
41( -3): 39.Aschwin Zax     61.4(-16.8) 8  from 13 62%
42( +2): 35.Raymond Smit    61.7( +0.0) 0  from 0  - 
43( +2): 36.Ed Gevers      64.2( +0.0) 0  from 0  - 
44( +1): 38.Hanneke Ouwerkerk  75.2( +0.0) 0  from 0  - 

stijgings top-vijf (in klassen) percentage top-vijf (percentage)
Aschwin Zax 16,8 Pieter Cuijpers  71%
Gert Jan van Ratingen   8,9 Jan Meijer  68%
Frank Wuts   5,4 Teun van Heesch  63%
Albert Hofkamp   4,9 Aschwin Zax  62%
Victor Bos   4,2 Frank Wuts  58%
Er werden in het najaar van 2001 totaal 199 partijen voor de ladder gespeeld. 8 minder dan in het voorjaar.Er werden er 112 door wit gewonnen, 84 door zwart en er waren 3 jigo's. Omdat Pieter inmiddels officieel nog steeds eerste dan is, is er geen inflatiecorrectie.

Om voor een prijs in de ladder in aanmerking te komen moet je tenminste tien partijen gespeeld hebben. De eerste prijzen gaan naar Aschwin Zax en naar Pieter Cuijpers. Proficiat!

Het komt nog al eens voor dat spelers zich niet (op tijd) aan- en afmelden. Ik heb het liefst dat U voor 18.30 uur opbelt. En wilt U een bericht per e-mail a.u.b. al op zondag of eerder versturen! Ik merk dat ik veel strenger moet zijn. Als U zich niet afmeldt en Uw tegenstander wacht langer dan een half uur tevergeefs, dan verliest U Uw partij. De partijen moeten om 20.30 uur gestart zijn! Veel succes in de nieuwe ladder!

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 14 januari 2001

door Wout Moolenaar

Datum : 14 januari 2002
Plaats : Café "De Barrier"

1. Opening

Om 19.40 uur opent de voorzitter (John Schouten) de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom en wenst hen nog een gelukkig nieuwjaar. De vergadering wordt door 19 leden geheel of gedeeltelijk bijgewoond.

2. Notulen van de A.L.V. van 5 februari en 7 mei 2001

In het jaar 2001 zijn er maar liefst drie ledenvergaderingen geweest. De verslagen van de algemene ledenvergaderingen van 5 februari en 7 mei worden door de secretaris (Wout Moolenaar) voorgelezen. De verslagen worden onder dankzegging goedgekeurd. Naar aanleiding van een passage over betalingen aan de bond vraagt René van Breugel of het bekend is wanneer de bondscontributie moet worden afgedragen. Dit is inderdaad bekend en wij waren vorig jaar wat laat met betalen. Het verslag van deze ledenvergadering zal in de eerstvolgende Nieuwsbrief worden geplaatst.

3. Jaarverslag van de voorzitter

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. John memoreert onder andere dat Jos Tijbosch die ernstig ziek is geweest gelukkig weer aan het opknappen is en ook al de club heeft bezocht. Het ledental is na enkele jaren van gestage vermindering weer aan het toenemen. Laten wij hopen dat dit een nieuwe trend is. Fons heeft afgelopen jaar het Brabants Go-Toernooi voor de 25-ste keer georganiseerd en een van onze leden, Edwie Christiaans, heeft namens Bostelfabriek Holland uit Weert het toernooi gesponsord (veel applaus). Voor de overige feiten verwijs ik graag naar de Nieuwsbrief, waarin het verslag integraal zal worden opgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Financieel verslag en verslag kascommissie

Verslag kascommissie:
Met de kascontrole is het dit jaar wat vreemd gelopen. Door een misverstand werd aangenomen dat een der leden van de kascommissie, Ben van de Moosdijk, nog op vakantie was. Het aardige was evenwel dat toen Ben het zaaltje binnenkwam dacht dat hij iets vergeten had, toen hij het andere kascommissielid, Teun van Heesch, bezig zag met financiële stukken. De kas is dus slechts door een man gecontroleerd en op het laatste moment. Dat dit zo laat gebeurd is, is goed te verklaren. Aan het eind van het jaar sluit de penningmeester de boeken en maakt alles in orde voor de controle. Omdat de vergadering zo vroeg in het jaar is, blijft er weinig tijd over om rustig bijeen te komen. Jan Meijer stelt dan ook voor om de ledenvergadering de volgende jaren wat later te houden (begin februari). Het woord is daarna aan Teun om verslag te doen. Teun zegt dat hij weliswaar te weinig tijd heeft gehad om alles diepgaand door te spitten, maar wel genoeg heeft gezien om een goede indruk te krijgen van de financiële situatie. Wat Teun betreft zijn de boeken in orde, zij het dat het lettertype de volgende keer wat groter mag; zijn ogen beginnen langzaam weer bij te komen. De vraag is wat er nu moet gebeuren. Albert Wernsen heeft een voorstel: gezien het feit dat wij de laatste jaren geen enkel probleem met onze penningmeesters hebben gehad (Albert spreekt uit ervaring als oud-kascommissielid) stelt hij voor om dit jaar genoegen te nemen met de kascontrole van Teun. Er wordt gestemd en er zijn geen tegenstemmen. Jan geeft hierna een toelichting op de jaarrekening van 2001 die te zamen met de begeleidende tekst veel duidelijk moet maken. Bij de balans geeft hij de volgende leestip: de bedragen in de linkerkolom van de balans zijn bedragen naar herkomst en de bedragen in de rechterkolom zijn de bedragen naar bestemming. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarrekening en de balans. Hierna is de decharge van het bestuur aan de orde. De vergadering gaat zonder tegenstemmen accoord met de decharge. De penningmeester en de kascommissie worden hartelijk bedankt voor de bewezen diensten en extra beloond met een applaus van de aanwezigen.
Depot:
Met het depot is het dit jaar weer stukken beter gegaan. De verkoop was zo groot, dat het boekverlies ruimschoots werd gecompenseerd.

5. Verkiezing kascommissie

Teun is dit jaar niet herkiesbaar, maar Ben wel. Ben stelt zich dit jaar weer beschikbaar. Het vindt het een prettig idee dat hij het misverstand van dit jaar, waar hij overigens in het geheel geen schuld aan had, een beetje kan goedmaken. Ruud Slomp meldt zich aan als tweede lid van de commissie. De kascommissie wordt met algemene stemmen gekozen en Teun krijgt nog een extra applausje als aftredend lid.

6. Bestuursverkiezing

Vlak voor de vergadering is bekend geworden dat Peter Lambooij wegens persoonlijke omstandigheden momenteel weinig tijd heeft om zijn functie in het bestuur te vervullen en daarom terugtreedt als bestuurslid. Het bestuur wil de opengevallen plaats graag ingevuld zien en zal op zoek gaan naar een kandidaat. Staande de vergadering meldt zich niemand aan. Hugo Klerks, die net binnenkomt, roept dat hij overal voor is en zit daardoor bijna in het bestuur. Er hebben zich bij het bestuur geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie. Dat betekent ook dit jaar weer geen verkiezingsstrijd, revolutie en barricades. Het bestuur stelt zich herkiesbaar en wordt zonder tegenstemmen herkozen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

John Schoutenvoorzitter
Wout Moolenaar secretaris
Jan Meijerpenningmeester en depothouder
Fons Bink bestuurslid - wedstrijdleider

7. Begroting en plannen

De donderdagavond De donderdagavond wordt wekelijks bezocht door vier à vijf personen en sinds een half jaar komt van zeven tot acht uur ook Marcel Rademakers met twee kinderen. Ben van de Moosdijk rekent ons vlotjes voor dat wij van de €900 inkomsten €750 uitgeven aan 't Bellefort. De vergadering is het er wel over eens dat dit wat veel is voor vier mensen. Als we de tweede speelavond afschaffen kunnen we met geld andere dingen doen, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding voor de deelnemers aan de Nederlandse Go Competitie (Pieter Cuijpers) of sponsoring van clubbezoek (René van Breugel). René van Breugel vraagt nog hoe lang wij doorgaan in verband met een opzegtermijn. Er is geen formeel contract dus wij verwachten geen problemen op dit punt. Besloten wordt om te stemmen over de donderdagavond. 20 voor afschaffen, 2 onthoudingen en niemand tegen. Hiermee is de tweede speelavond van de baan. Teun van Heesch vraagt of wij de zaal nog zouden kunnen huren voor het toernooi. We nemen aan dat dat geen probleem is; 't Bellefort wordt ieder jaar commerciëler. Ties vraagt of er een andere plaats is waar wij een bord kunnen neerleggen, bijvoorbeeld een café of iets dergelijks, we hebben nu immers materiaal genoeg. Als iemand een geschikte plaats weet is dat geen probleem.

Commissies
Door het vertrek van André Engels vallen er wat gaten in de cluborganisatie. De volgende mensen melden zich aan: Armin Boonstra gaat in de toernooicommissie. René van Breugel meldt zich voor PR-commissie (een aardig feit is dat hij daar al in zit). Aschwin Zax vervangt Pieter Cuijpers in de communicatiecommissie. Aan Teun wordt gevraagd of hij voldoende steun heeft om de Nieuwsbrief te maken. Zolang Teun voldoende kopij krijgt is er wat hem betreft geen probleem. Ben van 't Land werpt zich op als bibliothecaris van ons boekenbezit (de bieb bevindt zich momenteel nog in 't Bellefort).

Plannen
De plannen voor 2002 zijn ongeveer gelijk aan die van 2001: vluggertjestoernooi, go-gong, openluchttoernooi, Nederlands Clubkampioenschap (dit jaar op 16&17 februari) om er enkele te noemen. Nieuw voor dit jaar is de landelijke competitie (de Nederlandse Gocompetitie). Heeft iemand in de club ideeen dan zijn die zeer welkom. René van Breugel lijkt een goed idee om rond de zomervakantie een lijst van namen te hebben van "thuisblijvers", mensen die niet op vakantie gaan, maar wel lekker een potje willen spelen. Pieter Cuijpers vraagt hoe het met het clubje in Aalst gaat. Fons Bink meldt dat hij hoopt dat het wat wordt. Het is in ieder geval geen onderdeel van onze club. Trudie Dekker en Fons Bink zijn voorlopig contactpersonen.

Begroting
De begroting is vrijwel een kopie van de begroting van vorig jaar, behalve dat hij nu gebaseerd is op 40 leden. Er is een verlies begroot van €150, maar nu wij weten dat de donderdagavond niet doorgaat is dit een winst van €600. Het geheel doet Ben van 't Land opmerken dat een groot deel van onze contributie naar de bond gaat. Hij vindt dat wel wat scheef. Ja dat is zo, maar onze speellokatie is gratis. Toch vinden de meeste mensen dat er wel wat van de contributie afkan, wij zijn geen instelling die winst moet maken: het eerdere voostel van €45 was nog op de huur van 't Bellefort gebaseerd en het nieuwe voorstel is €40. Stemming: Voor: 20 Tegen: 2 Bij navraag blijkt dat Ben van 't Land liever een contributie ziet van €35 en Hugo Klerks een van €45. Ben en Hugo kijken elkaar eens aan en €40 lijkt hun wel wat. De begroting zal worden aangepast aan de nieuwe contributie.

8. Wat verder ter tafel komt

Het volkt roept: pils!

9. Rondvraag

Ben van 't Land vraagt voor de zekerheid hoeveel meter boek er in de bibliotheek is. Dit blijkt ongeveer een meter te zijn. René van Breugel meldt dat er binnenkort een interessant toernooi is. Albert Wernsen, waarschijnlijk nog in extase van al die getallen van de penningmeester, vraagt of hij een John-bon krijgt voor het aanbrengen van een nieuw lid. Helaas Albert, dit is een verouderd beeld. Hugo Klerks vraagt of de spelletjesbeurs nog bestaat. Ja, volgens velen, en het is misschien een goed idee om daar wat reclame te maken. Ruud Slomp heeft nu begrepen hoe gemakkelijk je in een commissie komt, maar vraagt zich af hoe je er uit komt. Albert Hofkamp stelt voor om een onkostenvergoeding voor de Nederlandse Go Competitie op te zetten. Dit zal door het bestuur overwogen worden. Ties te Velde vraagt zich af of de spelletjeswinkel bij het beursgebouw (zat vroeger in de Piazza) een reclame mogelijkheid is. Pieter Cuijpers heeft wel eens contact gehad met de eigenaar. Fons meldt de winnaars van de voor- en najaarsladders: Aschwin Zax en Pieter Cuijpers, Frank Wuts en Martien Beijk. De Johnbonnen heeft Fons wel afgedrukt, maar liggen nog bij hem thuis op de schoorsteenmantel.

10. Sluiting

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een rondje aan.