Nieuwsbrief 2004 nr. 1/ Maart (deel 1)

Jaarverslag 2003 ALV 2004 deel 2 (Najaarsladder 2003, Bibliotheek, Brussel 2003)


 

Jaarverslag 2003

door John Schouten

(Er werd al in 1969 gespeeld, de formele oprichting van de club was echter pas in 1970: EgoC speelt dus 34 jaar in 2003 en heeft de formele leeftijd van 33 jaar; 25 jarig jubileum was in 1995 en het 35-jarig jubileum is -dus- in 2005)

Algemeen

2003 was een bijzonder positief jaar voor de vereniging met een groot aantal nieuwe gezichten. Momenteel hebben wij 48 leden, meer dan in de afgelopen vijf jaar. Een aantal spelers wordt snel sterker mogelijk dankzij de studiegroepen die dit jaar zijn gestart. Twee studiegroepen, die van 1e tot 4e kyu en 10e kyu en hoger, lopen goed. De middengroep tussen 5 en 10 kyu is helaas niet echt van de grond gekomen door frequent verblijf van de trainer in het buitenland. In 2004 willen wij dit wederom oppakken en uitbouwen.

Zowel Pieter en Ingrid Cuijpers als Roel Bloo hebben het afgelopen jaar gezinsuitbreiding gekregen met Marieke en respectievelijk Martine. Nogmaals proficiat en wij hopen de kleine spruiten over een jaar of 6/7 te verwelkomen op onze jeugdclub want die bestaat sinds begin 2003 onder de bezielende leiding van Fons (Wout fungeert als back-up). Wij zijn begonnen met 10 kinderen en hebben er nu 6. De afstand was voor 4 kinderen toch te ver.

Helaas hebben we ook een aantal leden gehad die langdurig ziek waren en, in enkele gevallen zelfs een operatie hebben moeten ondergaan. Wij hopen dat Jos Tijbos en Yuen de positieve lijn vasthouden en hen nog vaak te zien. Ook zijn we blij Ties na lange afwezigheid weer te kunnen begroeten.

Ook zijn er weer twee open avonden geweest: 6 bezoekers in het voorjaar en 5 in het najaar. Een aantal cursisten zijn lid geworden.


Commissies

Wedstrijdcommissie: (o.a. interne competitie en interne toernooien); (Fons, Wout, Teun)
Velen weten het natuurlijk al dat de stuwende kracht achter de interne competitie al jaren Fons is, ondersteund door Wout en Teun. De commissie blijft al een trein lopen.
Toernooicommissie: (districtstoernooi, BgoT, interne toernooien); (Fons, Armin; John)
Na afwezigheid van een jaar kon Fons het toch niet laten en wilde het BgoT weer organiseren mits wij in Aalst gingen spelen. En zo geschiedde. Het districtstoernooi kreeg op aandrang van de deelnemers een ander formule (McMahon), helaas is dat niet goed bevallen en zullen wij in 2004 weer een pool-systeem opzetten.
PR-commissie: (o.a. communicatie derden, PR-materiaal, website, informatie materiaal); (Pieter, Ingrid, Fons, Ruud en René (John ondersteunend).
De website wordt al jaren door René (van Breugel) vormgegeven en is altijd actueel. Neem eens een kijkje op onze site, te bereiken via www.gobond.nl.
Communicatiecommissie: (o.a. nieuwsbrief, nieuwsflits); (Teun, Jan, Pieter, John en Fons)
Teun is de stuwende kracht achter de nieuwsbrief. Het via E-mail versturen van nieuwsbrief bespaart veel geld en dat blijven wij doen. Het aantal nieuwsbrieven of nieuwsflitsen willen wij komend jaar opvoeren. Veel materiaal is hiervoor nodig. Bespreek b.v. eens een partij met een sterkere speler en stuur die naar de redactie.
Kascommissie: (dit jaar Ruud en Albert)
Tegen het einde van het jaar moeten alle financiële cijfertjes en depotvoorraden weer kloppen. Zowel voor de penningmeester als voor de kascommissie is dit een hoop werk. Vooruitlopend op hun bevindingen (hun verslag komt pas in het volgende agendapunt) wil ik hen alvast hartelijk bedanken.
Bieb-commissie: (Ben van 't Land)
Voor nieuwe leden is het wellicht niet bekend dat wij een bibliotheek hebben. Heb je interesse om een boek te lenen, meld je dan bij Ben van 't Land!

Alle leden van de verschillende commissie wil ik in het bijzonder danken.


Toernooien

Het jaar begon goed voor René en Hugo die op het Heerlens toernooi met 4 uit 5 een prijs haalden.

NGC: De Nederlandse Go Competitie bestaat inmiddels en paar jaar en begint trekjes te krijgen van een regulier toernooi i.p.v. een competitie door het jaar heen. Voor Ehv I (met Willen, John en Frank) geen probleem want die behaalden een schitterende tweede plaats in de hoofdklasse en verraste daarmee vriend en vijand. Ehv II leverde een uitstekende prestatie en werd kampioen van de derde klasse. In de najaarscompetitie was Ehv I bang om te degraderen gezien het sterke deelnemersveld. Uiteindelijk werden ze 4e en hebben hun verblijf op het hoogste niveau met 1 jaar verlengd. Ehv II met Jurrian (Dijkman), Iwan (Siebers) en Rob (de Jong) deden voor het eerst mee en werken 5e in de 4e-klasse.

Het districtstoernooi had weer meer deelnemers n.l. 11 (Willem, Armin, Teun, Pieter, Martin van Es, Bram, Frank, Roel, Jan, Chao en Hugo). Willem Mallon domineerde het toernooi en won ongeslagen. Armin, de vorige winnaar werd nu tweede en samen mochten ze naar het Indis. Bram speelde erg sterk en eindigde als 6e. Hij begon als 5 kyu en is inmiddels al een stuk sterker! Komend districtstoernooi zal een nieuwe winnaar kennen omdat zowel Willem als Armin zicht hebben gehandhaafd in het Indis.

Het vluggertjestoernooi is gewonnen door Armin en ex-aequo John.

Bij de voorjaarscompetitie twee winnaars: Bas Vet als de grootste stijger en Bram Koster behaalde het hoogste winstpercentage.
De uitslag van de najaarscompetitie blijft nog even een verrassing tot agendapunt 8 tijdens de prijsuitreiking door de wedstrijdleider
[red.: zie het verslag van de najaarscompetitie van Fons Bink].

Het Openluchttoernooi is helaas dit keer niet doorgegaan.

Het 27-ste Brabants Go-Toernooi was een groot succes met aanzienlijk meer deelnemers dan het jaar daarvoor. Met ervaren rot Fons erbij konden we weer een vol programma draaien: Een hoofdtoernooi met 58 deelnemers, gezamenlijke Chinees eten op zaterdagavond en op zondag parallel een kindertoernooi met 14 deelnemers. Winnaar werd een oude bekende n.l. Rudi Verhagen, gevolgd door Willem Koen Pomstra en Belgisch kampioen Jan Ramon. Willem Mallon speelde erg sterk en werd 4e. Van de overige Eindhovenaren won alleen Koen Rosendaal met 4 uit 5, een prijs. De nieuwe locatie in Aalst is prima bevallen, hoewel een enkeling de bereikbaarheid per openbaar vervoer slecht vond. Ook komend jaar zullen we weer in Aalst spelen. Al jaren sponsort Edwie Christiaens van de Borstelfabriek Holland en Hsia Chin Ting (van o.a. Mei Ling) ons toernooi. Beiden wil ik daarvoor hartelijk danken.

Het Indis: Armin en Willem hebben ons vertegenwoordigd. Willem behaalde een schitterende 2e plaats en daarmee het recht tot deelname aan het NK van 2004 (inmiddels achter de rug). Beiden hebben zich gehandhaafd. (John kon door privé-omstandigheden niet deelnemen).

Het Go-gong toernooi is gewonnen door Bram die het beste met de irritante ding-dong kon omgaan. Naast Bram had iedereen een smaakvolle prijs.

Graag wil ik alle winnaars graag nogmaals feliciteren en sterkte wensen bij het verdedigen van hun titel dit jaar!


Afsluitend

Als we het jaarprogramma bekijken gebeurt er best een hoop. Dit kan niet zonder steun van vrijwilligers waarvan sommige zich al vele jaren inzetten voor onze club. Naast hen wil ik mijn mede bestuursleden hartelijk danken voor hun enorme inzet en prettige samenwerking.


Plannen van het bestuur voor 2004

Reguliere activiteiten met langdurig karakter:
- Doorlopend Laddercompetitie
- Doorlopend Nieuw: Vluggertjestoernooi (zie toelichting onder)
- Wisselend Deelname NGC (2 teams aangemeld voor voorjaarscompetitie)
- Doorlopend Studiegroep 1- 4 kyu, trainer: John (co-trainer wordt gezocht)
- Doorlopend Studiegroep 5- 10 kyu, trainer: Jan (co-trainer wordt gezocht)
- Doorlopend Studiegroep 10 kyu en zwakker, trainer: Wout
- Onregelmatig Nieuwsbrief (PDF formaat via E-mail en op papier)
- Onregelmatig Nieuwsflits (uitsluitend via E-mail)
- Maart - juni Districtstoernooi (onderdeel NK cyclus): aanmelden bij John
- Doorlopend PR-commissie (Pieter, Ingrid, Fons, Ruud, René, John)
- Doorlopend Toernooicommissie (Fons, Armin, John)
- Doorlopend Communicatiecommissie (Teun, Jan, Pieter, John, Fons)
- Doorlopend Kascommissie (? + ?) - wordt tijdens de ALV bepaald.
- Doorlopend Bieb-commissie (Ben van 't Land)
- Doorlopend Nieuw: Jubileumcommissie. Wie meldt zich aan? Toelichting op ALV

Incidentele activiteiten:
- 02 februari ALV
- 09 februari Openavond
- 16 februari Start cursus
- 15 maart Simultaan door Wout Moolenaar voor spelers klasse 30 en lager; Bij voldoende belangstelling ook andere groepen b.v. klasse 20 tot 30 door John (of andere dan-speler, aanmelden s.v.p.).
- 19 april Simultaan door Willem-Koen Pomstra, 5D
- ? Clubuitwisseling met Tilburg
- 10 mei Vluggertjes toernooi
- ? NK-club in Enschede: indien dit toernooi doorgaat zal de club de reiskosten subsidiëren.
- juni Openlucht + barbecue
- 11 + 12 september Brabants Go Toernooi
- 20 september Open avond
- 27 september Start cursus
- ? Clubuitwisseling met Venlo
- 29 november Pepernotentoernooi (go-gong)

2005: (Zet alvast in je agenda!)
- 31 januari ALV
- 07 februari Open avond
- 14 februari Start cursus

Opties:
Familie-go, praatjes, go-gerelateerde spelletjes (fantoomgo, electro-go e.d.)
HEB JE IDEEËN OF WIL JE IETS MEE HELPEN ORGANISEREN, LAAT DAT DAN WETEN !!

Toelichting doorlopend vluggertjestoernooi

Vanaf heden start (wederom) een doorlopend vluggertjestoernooi welke voor alle leden toegankelijk is. Het toernooi loopt parallel aan de normale laddercompetitie en de winnaar kan op een prijs rekenen. Men kan zovaak spelen als men wilt en de tegenstanders kun je zelf uitdagen. De regels zijn:
* De bedenktijd is 12 minuten per persoon en geen byo-yomi,
* Binnen 10 partijen mag je maximaal 3 maal tegen dezelfde persoon spelen,
* Chinese voorgift : [(klasse sterkere speler - klasse zwakkere speler) + 1] / 2
De einduitslag wordt bepaald door de formule ( (k - sqrt(k)) / n ) * 1000 waarbij 'n' het aantal gespeelde partijen is en 'k' het aantal gewonnen partijen. Een tabel zal op het bord opgehangen worden zodat jullie direct het aantal punten van de actuele stand kunnen bepalen (b.v. 5 uit 10 is 276 punten en 10 uit 20 is 342 punten).
Ik hoop dat jullie veel plezier zullen beleven !

 

Verslag algemene ledenvergadering 2004

door Wout Moolenaar

Datum : 2 februari 2004
Plaats : Café "De Barrier"

1. Opening

Om 19.38 uur opent de voorzitter (John Schouten) de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.
In tegenstelling tot voorgaande jaren belooft John nu al een drankje als de vergadering is afgelopen. De vergadering wordt door 25 leden geheel of gedeeltelijk bijgewoond.

2. Notulen van de A.L.V. van 3 februari 2003

Hoewel op de vorige vergadering werd geopperd dat het niet voorlezen van het verslag tijdwinst oplevert, heeft het bestuur gekozen voor nostalgische en niet voor economische motieven en dus leest de secretaris (Wout Moolenaar) het verslag voor van de algemene ledenvergadering van 2003. Het verslag wordt zonder tegenstemmen en onthoudingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag van de voorzitter

De voorzitter leest het jaarverslag voor. Enkele punten hieruit zijn:
- We kunnen op 2003 terugzien als een positief jaar, wat vooral komt door de aanwas van nieuwe leden. John memoreert bovendien de geboorte van Martine Bloo en Marieke Cuijpers die hij al bijna in het ledenbestand wil opnemen.
- Van de drie studiegroepen die vorig jaar zijn opgestart zijn er twee die redelijk lopen; de groep voor de middenklassers heeft een opkikker nodig.
- De commissies fungeren naar behoren en John vraagt een applaus voor de leden achter deze commissies - en krijgt het applaus.
- Het BgoT, voor het eerst in Aalst, was met 58 deelnemers een succes. Dit jaar zal het toernooi weer in Aalst plaatsvinden. Onze sponsors, Edwie Christaens en Hsia Ching Ting, krijgen een hartelijk applaus van de aanwezigen.
Voor de overige feiten verwijs ik graag naar de Nieuwsbrief, waarin het verslag integraal zal worden opgenomen.
Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

4. Financieel verslag en verslag kascommissie

Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Ruud Slomp en Albert Wernsen, is bij de penningmeester (Jan Meijer) op bezoek geweest en hebben de financiële stukken van onze go-club gecontroleerd. Ruud doet verslag en meldt dat de zaken logisch op papier staan en de commissie heeft geen vreemde zaken geconstateerd. Albert blijkt de avond met pianomuziek te hebben opgeluisterd, met andere woorden: een kascontrole is in het geheel geen vervelende avond.

Financieel verslag en decharge bestuur:
Iedereen in de zaal heeft een overzicht van de financiën uitgereikt gekregen en voordat de cijfers besproken worden geeft de penningmeester een uitleg over links, rechts, credit, debet, uitgaven en inkomsten. Het ging te snel om het hier volkomen recht te doen, maar de vergadering keek redelijk verheugd. Ben van 't Land is blij met de waardevermeerdering van de klokken met 3 eurocent, maar vraagt zich toch af hoe het komt. Het blijkt een (euro)afrondingszaak te zijn. Omdat we minder hebben uitgegeven dan begroot zijn we iets rijker geworden. Dit komt onder andere omdat we door gebruik te maken van e-mail minder uitgeven aan porto. Pieter Cuijpers wil voor de overzichtelijkheid een bedrag voor het openluchttoernooi op de begroting. Jan, die ook depothouder is, zegt en passant dat mensen die verzoeken voor het depot hebben dat aan hem moeten melden. Rob de Jong vraagt zich af waarom er een post propaganda begroot is, zijn er plannen? Ja er zijn plannen en Jan maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om Fons op het hart te drukken niet naar winst te streven bij propaganda-activiteiten. Het komt er volgens Jan in het kort op neer: wij zijn een gezonde club.
De decharge van het bestuur wordt gesteund door alle aanwezige leden.

5. Verkiezing kascommissie

Ruud Slomp is reglementair niet herkiesbaar als lid van de kascommissie. Albert Wernsen is herkiesbaar. Ben van 't Land stelt zich beschikbaar als kascommissielid.
De kascommissie wordt met algemene stemmen gekozen.

6. Bestuursverkiezing

De vorig jaar gekozen Erwin Wilms als penningmeester moest in de loop van het jaar zijn functie opgeven wegens een verhuizing. Om het aantal bestuursleden weer op vijf te brengen draagt het bestuur Frank van Will voor als algemeen bestuurslid. Bij het secretariaat hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Het blijkt dat de vergadering geen behoefte aan een geheime stemming heeft en het bestuur wordt met algemene stemmen gekozen. Frank kan vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar John heet hem toch hartelijk welkom bij het bestuur. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

John Schouten voorzitter
Wout Moolenaar secretaris
Jan Meijer penningmeester / depothouder
Fons Bink bestuurslid - wedstrijdleider
Frank van Will algemeen bestuurslid

7. Plannen

Zoals op de ledenvergadering van 2003 is verzocht heeft het bestuur de plannen vóór de vergadering rondgestuurd. John geeft hier en daar wat toelichtingen en gaat in op een aantal zaken:

- De reguliere zaken als vluggertjestoernooi, go-gong, openluchttoernooi.
- Het openluchttoernooi wordt dit jaar met de barbecue gecombineerd bij Jan Bernards thuis. Wij worden daar ergens in juni gastvrij ontvangen.
- Er hebben zich twee teams ingeschreven voor de Nederlandse Go-Competitie.
- De studiegroepjes van John, Jan en Wout gaan dit jaar verder. Omdat het groepje van Jan nog niet lekker liep en Jan graag met een dubbele bezetting wil werken biedt Bram Koster zich aan een team met Jan te vormen.
- De club is dit jaar aan haar zevende lustrum toe. John wil daarom een jubileumcommissie vormen. Tijdens de vergadering lukt het hem nog niet, maar hij is vastbesloten er nog op terug te komen.
- John peilt de animo voor een alternatieve laatste-avond-voor-het-zomerreces met bijvoorbeeld gekkengo, fantoomgo, electrogo. In ieder geval lijkt het acht mensen wel wat. De 'echte' goërs kunnen op zo'n avond natuurlijk altijd voor de ladder spelen.

Albert Wernsen vindt dat de club weinig vrouwelijke leden heeft en vraagt zich af hoe dit komt. Iedereen kijkt nu naar Rinske, maar die is wel wijzer en denkt: "Ik zwaai gewoon terug, net als de koningin". Overigens komt er nu een discussie op gang. Roel denkt dat wij wat actiever op de universiteit en hogeschool moeten ronselen. Rob de Jong zal op de TU eens kijken of er iets via de studium generale te doen valt. Fons meldt dat er plannen lopen om via studentenverenigingen iets te doen.

8. W.v.t.t.k.

Iedere ledenvergadering heeft altijd een moment waarop de aanwezigen ineens begrijpen waar het over gaat en dus een onweerstaanbare drang in zich op voelen komen dit begrip uit te dragen. Het is in dit stuk onmogelijk de feiten precies weer te geven. Dit is wat er ongeveer gebeurde. John meldt dat de bond van 5½ komi is overgegaan naar 6½. Het lijkt hem een goed idee om dit voorbeeld te volgen.Wij hadden echter nooit 5½ komi, maar 5. Het voorstel wordt nu dat de komi gaat van 5 naar 6½ bij gelijk-op-partijen. Fons probeert nog te zeggen dat zijn computerprogramma dit niet aankan, maar dat maakt niet veel indruk. Op papier lijkt het allemaal simpel, maar het is niet zeker of iedereen nu heeft gestemd voor eenzelfde voorstel. Overigens is er wel een uitslag: 11 voor, 2 tegen en 13 onthoudingen
Fons meldt de uitslag van de voorjaarsladder: Bram Koster (winstpartijen) en Bas Vet (stijger); en de najaarsladder: Jin Min Hu (winstpartijen) en Jeffrey Bernaerts (stijger).

9. Rondvraag

Roel: Van wanneer kun je een kind redelijk leren go-spelen? Sommigen denken dat Roel dit vraagt voor Martine, maar hij blijkt meer kinderen te hebben. Fons, onze go-opvoeder denkt dat 5 à 6 jaar een mooie leeftijd is.

10. Sluiting

Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een rondje aan.


Deel 2 (Najaarsladder 2003, Bibliotheek, Brussel 2003)