Nieuwsbrief 2020 nr.1/Jubileum editie

Estafette-go 2019


 

probleem 1 Deze zwarte stelling komt uit een bekend joseki. Nu wit echter een aantal stenen aan de buitenkant heeft gekregen is de zwarte stelling niet veilig meer.

Wit is aan zet. Hoe kan wit het zwarte groepje veroveren?

bekijk antwoord
1
oplossing 1 Door eerst met 1 te verlengen kan wit het zwarte groepje tot één oog beperken. Zwart kan na 3 niet op A2 spelen wegens gebrek aan vrijheden (damezumari). Slaat zwart op D1, dan speelt wit natuurlijk op A2 en zwart is onherroepelijk dood.

verberg antwoord
 
2 Het zwarte hoekje in deze stelling is wel erg klein en bovendien volledig omsingeld.

Wit is aan zet. Wat kan wit ondernemen voordat zwart met B1 of B2 zijn groep veilig stelt?

bekijk antwoord
probleem 2
  Wits beste zet is B2. Na wit 3 is zwart verloren, want hij kan niet op C2 aanvallen wegens gebrek aan vrijheden. Als wit op B1 zou beginnen leidt dat slechts tot een ko-gevecht.

verberg antwoord
oplossing 2
probleem 3 In deze stelling dreigt zwart de witte groep op gemene wijze te doden.

Wit is aan zet. Hoe kan wit haar groep van de benodigde twee ogen voorzien?

bekijk antwoord
3
oplossing 3 Met wit 1 dreigt wit zowel op A als op B twee ogen te maken, en zwart kan niet beide voorkomen.

Wit B als eerste zet is niet goed, zwart op 1 doodt de witte groep (op wit F1 volg zwart A).

verberg antwoord
 
4 Wit heeft zojuist de zwarte groep aangevallen met een zet op het vitale 2-1 punt.

Zwart is aan zet. Hoe kan zwart er met zekerheid levend vanaf komen?

bekijk antwoord
probleem 4
  Zwart 1 dreigt twee ogen te maken met 2. Na zwart 5 kan wit geen atari geven wegens gebrek aan vrijheden.

verberg antwoord
oplossing 4
probleem 5 De zwarte groep in de hoek is volledig omsingeld, doch lijkt voldoende ruimte voor twee ogen te hebben.

Hoe kan wit, via een van de allermooiste combinaties in het go-spel, de zwarte stenen veroveren?

bekijk antwoord
5
oplossing 5 Wit 1 leidt tot een dubbele snap-back. Na wit 5 kan zwart op A1 twee witte stenen slaan, maar na wit opnieuw C1 kan zwart niet slaan zonder zelf geslagen te worden.

verberg antwoord
 
6 De zwarte groep kan zowel op D5 als E1 een oog maken. Om de zwarte groep echter te redden zal zwart tevens gebruik moeten maken van de levende stenen op de J-lijn.

Zwart is aan zet. Hoe redt zwart zijn groep?

bekijk antwoord
probleem 6
  Zwart dreigt eerst te verbinden met 1 en 3 en maakt dan met 5 een oog. Na wits atari met 6 speelt zwart op 7 om na wits slaan met 8 op F2 te kunnen spelen en daarmee drie witte stenen terug te veroveren.

Deze techniek (terugslaan op een punt waar stenen juist werden geslagen) heet ishi-no-shita.

verberg antwoord
oplossing 6
probleem 7 De witte groep is geheel door zwart omsingeld, doch lijkt toch twee ogen te kunnen maken.

Zwart is aan zet. Hoe vangt zwart met een fraaie combinatie de witte groep?

bekijk antwoord
7
oplossing 7 Nadat zwart eerst wits oogruimte verkleint, bezet hij met 3 het vitale punt. Met 5 en 7 wordt wits tweede oog vals gemaakt, waarna de witte stenen verloren zijn.

verberg antwoord
 
8 De witte steen op C2 is verloren en lijkt zwart twee ogen te verschaffen. Toch kan wit met behulp van de verloren steen de zwarte groep tot één oog beperken.

Wit is aan zet. Hoe doodt wit de zwarte groep?

bekijk antwoord
probleem 8
  Wit 3 is hier de vitale zet, die het oog op B1 verhindert. Zwart kan deze steen niet afsnijden omdat na 5 het punt A4 voor zwart niet toegankelijk is wegens slaan op C2. Rechts van 2 kan zwart slechts één oog maken en zwart zal dan ook moeten sterven.


verberg antwoord
oplossing 8
probleem 9 In deze hoekstelling is een strijd op leven en dood aan de gang.

Wit is aan zet. Met welke fraaie zettencombinatie vangt wit de zwarte stenen?

bekijk antwoord
9
oplossing 9 Wit 1, in het hart van zwarts stelling, is hier de oplossing die zwarts vrijheden reduceert. Zwart moet eerst deze indringers onschadelijk maken. Zwart slaat met 6 twee stenen, maar wit geeft met 7 op B2 atari en zwart moet met 8 deze steen op A2 slaan. Wit 9 geeft dan de gehele zwarte groep atari en zwart is verloren.

verberg antwoord
 

 

Estafette-go 2019

door Gerard Nederveen en Nicole de Beer

Bij de 'normale' vorm van estafette-go die in Korea wel gespeeld wordt, spelen twee teams van elk 3 prof tegen elkaar. Door Inseong-Hwang is een leuke en leerzame variant bedacht die zeer geschikt is om met grotere teams bestaande uit spelers van uiteenlopende sterkte te spelen. Omdat elk team onder leiding van een sterke team-captain staat, en de partij online via KGS gevolgd wordt door de rest van het team in een andere ruimte, kan de partij 'live' besproken worden. Daardoor kunnen ook de zwakkere spelers met een duidelijke missie aan het bord komen. Dat levert soms wel eens hilarische situaties op. Bij een estafette die we een paar jaar geleden in Eindhoven speelden klonk uit beide teams gejuich: eerst toen zwart een belangrijke knip wist te spelen, en vervolgens toen wi het correcte antwoord speelde. En beide spelers (allebei double-digit kyu's') werden bij terugkomst bij hun eigen team met applaus begroet.

Eerste partij

 

Tweede partij