De Eindhovense Go Club

De go-club werd in 1970 opgericht en het ledental is gestaag gegroeid tot boven de vijftig. Naast een groot aantal go-activiteiten organiseert de club ook andere activiteiten zoals b.v. een tuinfeest. Door het grote aantal spelers van verschillende sterkte (van degenen die het spel nog maar net geleerd hebben tot de top van Nederland ), is er altijd een speler van gelijke sterkte. Een verschil in sterkte kan worden gecompenseerd door een voorgift. Beide spelers hebben dan evenveel kans om de partij te winnen. Go is de enige denksport die deze mogelijkheid biedt zonder dat het karakter van het spel verandert. Hoewel serieus spelen uiteraard mogelijk is, staat gezelligheid voorop.

Clubavonden

Maandagavond: recreatiezaal Jurriaan Pels , Geestakker (bekijk omgevingskaart , bekijk detail ingang)

19:30 - 20:30 vrij spelen / studiegroepjes / praatje / demonstratiepartij
20:30 - 23:00 clubcompetitie / cursus / vrij spelen
22:45 - 23:00 "elf uur regel": afronden van nog lopende ladderpartijen
23:00 - sluitingstijd

Donderdagavond: bar The Trafalgar Pub , Dommelstraat 21, Eindhoven. tel. 040-2448820

Vanaf 20:00 vrij spelen tot sluitingstijd (1:00).
Meestal komt een groepje op afspraak op deze avond samen. Er is grote kans dat er spelers zijn.
Je kunt je aanmelden op een mailinglijst of je kunt van te voren afspreken als je op een donderdagavond wilt spelen in de pub.

Voor data zie speelavondenschema.

Activiteiten

Clubcompetitie: Op de clubavonden is er een interne competitie met volledige voorgift (handicap). Hiervoor kan men zich opgeven bij de wedstrijdleider. Er is geen verplichting om iedere week mee te doen. Wanneer je plotseling niet kunt a.u.b. zo spoedig mogelijk afmelden bij de wedstrijdleider anders zit jouw tegenstander voor niets te wachten. Elk halfjaar is er een prijs voor de speler die het meest op de ladder stijgt (gunstig voor beginners!) en voor de speler met het hoogste winstpercentage (gunstig voor sterker wordende volhouders!). Er kan ook voor go diploma's gespeeld worden.

Open-avond/Cursus: Tweemaal per jaar worden er open-avonden gehouden. Op de daarop volgende (circa 6) clubavonden wordt een beginnerscursus gegeven. De cursus staat onder leiding van een officiële go-leraar en wordt afgesloten met een diploma. De kosten van de cursus bedragen ca. € 15,-.

Praatjes: Af en toe of op wat regelmatiger basis houdt een sterke speler van de club een praatje aan het begin van de avond. Het kan een partijbespreking zijn of de inhoud bestaat uit probleempjes of het handelt bijvoorbeeld om speltechniek.

Naburige Clubs: Regelmatig gaat een Eindhovense delegatie op bezoek bij een go-club in de regio. Omgekeerd vindt dit ook plaats. Iedereen kan zich daarvoor opgeven, alhoewel de deelname is beperkt omdat de andere clubs minder leden hebben.

Nederlandse Go Competitie: Een aantal teams (er zijn 3 spelers per team) doet mee aan deze landelijke competitie.

Toernooien: Vrijwel iedere maand wordt er wel ergens in Nederland een weekendtoernooi georganiseerd. Ook hier kunnen spelers van verschillende sterkte aan mee doen. Meestal is het mogelijk om met iemand mee te rijden en (gratis) te overnachten op een privé adres.

Brabants Go Toernooi: Dit internationale toernooi wordt jaarlijks op een weekeinde georganiseerd en is toegankelijk voor alle spelers ongeacht hun sterkte.

Materiaal en boeken: Via de club kunnen belangstellenden go-boeken en spelmateriaal (borden, stenen, etc.) van winkel "Het Paard" bestellen.

Bibliotheek: Clubleden kunnen voor een maand gratis go-boeken en go-tijdschriften lenen uit de clubbibliotheek.

Contributie

De contributie voor het jaar 2024 voor gewone leden bedraagt € 69,- per jaar, € 60,- voor leden van 18 t/m 24 jaar en € 26,50 voor jeugdleden (t/m 17 jaar).
Indien je een gedrukt exemplaar van het jaarboek van de Bond wilt ontvangen komt daar 12 euro bij.
Donateurschap met alle clubactiviteiten, maar geen lid van de bond: € 40,- per jaar.
Betaling daarvan voordat het nieuwe jaar begint. Het bankrekeningnummer van de Eindhovense Go Club is NL03INGB0002257156.
Tevens kunnen alle leden en donateurs per e-mail de nieuwsflits van de go-club toegestuurd krijgen.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u zo langskomen op een clubavond; er is altijd iemand beschikbaar om je de regels uit te leggen.
Het e-mail adres van de club is goclub.eindhoven@gmail.com .

Kamer van Koophandel: Kamer van Koophandelnummer van de club is KvK: 71742409

Externe links

Zie op aparte pagina externe links

laatste update: 09/07/2024